Belfius Bank Open Banking Developer Portal - Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”) voor Belfius Bank Open Banking Developer Portal (de “Portal”) zijn bedoeld voor het testen van toepassingen (Application Programming Interfaces – “API’s”). Deze Voorwaarden zijn niet van toepassing als het gaat om de API’s voor diensten op het gebied van rekeninginformatie, diensten voor betaalopdrachten of diensten voor kaartgerelateerde betaalinstrumenten, zoals bepaald door de Belgische wet tot uitvoering van de richtlijn over betaaldiensten (EU)2015/2366 (“PSD2”) en zoals aangeboden aan leveranciers van betaaldiensten, die onder de toepasselijke wetgeving de toelating hebben om dergelijke diensten aan te bieden.

De Belfius Bank Open Banking Developer Portal roept een Sandbox-omgeving (“Sandbox”) in het leven. Uw toegang tot en gebruik van de Belfius Bank Open Banking Developer Portal zijn onderworpen aan de volgende Voorwaarden. Door zijn/haar toegang tot en gebruik van de Portal, erkent de gebruiker dat hij/zij deze Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaard. Voor specifieke API’s kunnen er aanvullende voorwaarden en registratievereisten gelden.

Gebruikers mogen Sandbox gebruiken om functies en eigenschappen van hun betaaltoepassingen te testen. Ze kunnen daarbij gebruikmaken van testgegevens en gegevensveldstructuren die worden verstrekt door Belfius Bank. Het loutere feit dat de gebruiker is geregistreerd bij de Portal houdt geen recht in op toegang tot tests met reële klantgegevens zonder de uitdrukkelijke toestemming van Belfius Bank.

Belfius Bank kan op elk moment uw recht op toegang tot of gebruik van de informatie opschorten of beëindigen indien u deze Voorwaarden schendt.

Belfius Bank kan deze Voorwaarden op elk moment aanpassen, alsook eventuele bijkomende voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke API’s die beschikbaar worden gesteld via de Portal. Dergelijke veranderingen worden gepubliceerd op de Portal en worden onmiddellijk van kracht.

Deze Voorwaarden, eventuele bijkomende voorwaarden die van toepassing zijn op een specifieke API en het gebruik van de Portal en zijn content, worden geregeld door de Belgische wet. U onderwerpt zich hierbij aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbank van Brussel.

Specifieke voorwaarden

Door u te registreren als gebruiker van de Portal (developer.belfius.com), en door dus gebruik te maken van Sandbox, erkent u en gaat u ermee akkoord dat:

  • De informatie die u verstrekte aan Belfius Bank om Sandbox te gebruiken, correct is.
  • U zich zult houden aan alle wettelijke vereisten en zult afzien van het aanmaken van content die illegaal of anderszins aanstootgevend is, of die de reputatie van Belfius Bank of de integriteit van het financiële systeem kan aantasten.
  • Belfius Bank verschaft informatie en andere materialen in Sandbox op een “as is”-basis zonder om het even welke expliciete of impliciete garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot geschiktheid voor een specifiek doel en niet-schending van de rechten van derden. De informatie en functies kunnen onderhevig zijn aan veranderingen en vormen geen bindend engagement om diensten in te voeren of specifieke technische of functionele details aan te brengen aan de diensten.
  • Tenzij anders meegedeeld, bezit Belfius Bank alle rechten, aanspraken, belangen en intellectuele-eigendomsrechten in het kader van Sandbox-toepassingen, -functies en daarmee samenhangende informatie op de site, waaronder het recht om dergelijke rechten te kopiëren, te verbeteren, aan te passen, te ontwikkelen, in sublicentie te geven, te verkopen en toe te wijzen. Belfius Bank voorziet bij een succesvolle registratie een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en niet in sublicentie te geven licentie om de informatie in gerelateerde API’s te gebruiken voor het testen en beoordelen van de haalbaarheid, en het belang voor de gebruiker, van het gebruik van de API’s van Belfius Bank. Die licentie is uitsluitend bedoeld om u in staat te stellen de functies van de Portal te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden.
  • Het gebruik van Sandbox houdt geen overdracht in van de intellectuele-eigendomsrechten van de gebruiker aan Belfius Bank. Die laatste kan evenwel de aan Belfius Bank voorgelegde feedback benutten om zijn diensten te verbeteren en verder uit te bouwen.
  • Als gebruiker gaat u ermee akkoord om af te zien van (i) reverse-engineering, reverse-compilatie, decodering, ontcijfering of reverse-assemblage van de Sandbox of gegevens die toegankelijk zijn via Sandbox; of (ii) het verspreiden, onthullen, publiceren, op de markt brengen, verkopen, verhuren, leasen, in sublicentie geven of toewijzen aan derden van informatie waartoe u toegang hebt via Sandbox zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Belfius Bank.
  • Belfius Bank heeft geen rechtstreekse of onrechtstreekse aansprakelijkheid in samenhang met of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, waaronder het gebruik van de software of specificaties die werden uitgebracht in Sandbox. U moet Belfius Bank vrijwaren tegen elk rechtstreeks, onrechtstreeks en/of bijkomend verlies, schade, kosten en uitgaven (incl. juridische uitgaven) waarmee Belfius Bank te maken zou krijgen als gevolg van uw gebruik van de Portal.
  • De handelsmerken, servicemerken en logo’s van Belfius Bank op de Portal zijn de eigendom van Belfius Bank. U mag die merken niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Belfius Bank.

Privacy

Het privacybeleid van Belfius Bank wordt beschreven in het Belfius Bank Privacy Charter, dat terug te vinden is op www.belfius.be.

Cookies

Belfius Bank gebruikt cookies om de werking en de functies van de website te ondersteunen, zoals de technische werking van de website, om te verzekeren dat hij naar verwachting functioneert. Cookies worden gebruikt om gebruikers te traceren op al onze websites. Ze kunnen worden gebruikt om een profiel op te maken van de zoek- en/of browsegeschiedenis van elke gebruiker. Er kunnen identificeerbare of unieke data worden verzameld. Geanonimiseerde data kunnen worden gedeeld met derden. Cookies worden gebruikt om uw ervaring met de site te optimaliseren en omvatten door de gebruiker geselecteerde opties, hulpmiddeltjes om door de site te navigeren enz. Over het algemeen worden met dit soort cookies geen identificeerbare data verzameld.